Питомцы от 1 до 86 уровня

Тип:
Уровень: от до
Найдено 2290 предметов
Тип Уровень Опыт HP MP Ф.атака М.атака Ф.защита М.защита
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
1
0
31
51
2
0
44
32
38
33
282
333
154
40
92287
2
1
1 0 31 51 2 0 44 32
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
2
7
37
60
2
0
46
33
39
34
282
333
154
40
92287
2
1
2 7 37 60 2 0 46 33
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
3
42
45
69
2
0
47
35
40
35
282
333
154
40
92287
2
1
3 42 45 69 2 0 47 35
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
4
140
53
79
2
0
49
36
41
36
282
333
154
40
92287
2
1
4 140 53 79 2 0 49 36
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
5
357
63
89
3
0
51
37
42
37
282
333
154
40
92287
2
1
5 357 63 89 3 0 51 37
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
6
769
73
98
3
0
53
39
43
38
282
333
154
40
92287
2
1
6 769 73 98 3 0 53 39
Hatchling of the Wind Дракончик Ветра
Hatchling of the Wind
Дракончик Ветра
7
1481
85
108
3
0
55
40
44
39
282
333
154
40
92287
2
1
7 1481 85 108 3 0 55 40
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
1
0
31
51
0
0
0
8
38
33
282
333
154
40
92287
2
1
1 0 31 51 0 0 0 8
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
2
7
37
60
0
0
0
8
39
34
282
333
154
40
92287
2
1
2 7 37 60 0 0 0 8
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
3
42
45
69
0
0
0
8
40
35
282
333
154
40
92287
2
1
3 42 45 69 0 0 0 8
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
4
140
53
79
0
0
0
9
41
36
282
333
154
40
92287
2
1
4 140 53 79 0 0 0 9
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
5
357
63
89
0
0
0
9
42
37
282
333
154
40
92287
2
1
5 357 63 89 0 0 0 9
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
6
769
73
98
0
0
0
9
43
38
282
333
154
40
92287
2
1
6 769 73 98 0 0 0 9
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
7
1481
85
108
0
0
0
10
44
39
282
333
154
40
92287
2
1
7 1481 85 108 0 0 0 10
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
8
2629
98
118
0
0
0
10
45
40
282
333
154
40
92287
2
1
8 2629 98 118 0 0 0 10
Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек
Hatchling of Twilight
Дракончик Сумерек
9
4388
113
128
0
0
0
10
46
41
282
333
154
40
92287
2
1
9 4388 113 128 0 0 0 10
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
1
0
31
51
2
0
44
32
38
33
278
333
172
40
92287
2
1
1 0 31 51 2 0 44 32
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
2
7
37
60
2
0
46
33
39
34
278
333
172
40
92287
2
1
2 7 37 60 2 0 46 33
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
3
42
45
69
2
0
47
35
40
35
278
333
172
40
92287
2
1
3 42 45 69 2 0 47 35
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
4
140
53
79
2
0
49
36
41
36
278
333
172
40
92287
2
1
4 140 53 79 2 0 49 36
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
5
357
63
89
3
0
51
37
42
37
278
333
172
40
92287
2
1
5 357 63 89 3 0 51 37
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
6
769
73
98
3
0
53
39
43
38
278
333
172
40
92287
2
1
6 769 73 98 3 0 53 39
Wind Strider Дракон Ветра
Wind Strider
Дракон Ветра
7
1481
85
108
3
0
55
40
44
39
278
333
172
40
92287
2
1
7 1481 85 108 3 0 55 40
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
1
0
31
51
0
0
0
8
38
33
278
333
172
40
92287
2
1
1 0 31 51 0 0 0 8
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
2
7
37
60
0
0
0
8
39
34
278
333
172
40
92287
2
1
2 7 37 60 0 0 0 8
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
3
42
45
69
0
0
0
8
40
35
278
333
172
40
92287
2
1
3 42 45 69 0 0 0 8
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
4
140
53
79
0
0
0
9
41
36
278
333
172
40
92287
2
1
4 140 53 79 0 0 0 9
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
5
357
63
89
0
0
0
9
42
37
278
333
172
40
92287
2
1
5 357 63 89 0 0 0 9
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
6
769
73
98
0
0
0
9
43
38
278
333
172
40
92287
2
1
6 769 73 98 0 0 0 9
Twilight Strider Дракон Сумерек
Twilight Strider
Дракон Сумерек
7
1481
85
108
0
0
0
10
44
39
278
333
172
40
92287
2
1
7 1481 85 108 0 0 0 10
!-->